ADS

Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) for Windows XP

Tải về
0 bình luận

Microsoft Windows hình ảnh làm chủ API cho phép các ứng dụng giai đoạn và ghi hình ảnh vào đĩa CD, DVD, và Blu-ray quang lưu trữ phương tiện. Khác như đĩa đặt hình ảnh theo cách tương tự cũng có thể sử dụng APInày.

IMAPI được thiết kế cho các nhà phát triển C/c ++ và Visual Basic và những người viết kịch bản bằng cách sử dụng VBScript.

Kiến thức về công nghệ CD, DVD, và Blu-ray và tập tin hệ thống được khuyến khích. Các nhà phát triển có thể hưởng lợi từ một quen với các phiên bản mới nhất của đa phương tiện chỉ huy (MMC) tại ftp://ftp.t10.org/t10/drafts/mmc6.

License

Free

Hệ điều hành

Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack

Từ khóa

free-software-downloads

,

image-mastering-API

Tải về | Permalink | Back to List

Share link
 
(Bắt buộc để hiển thị gravatar)
Comments
Tải phần mềm khác